Jak se připojit?

Jak se připojit?

 • Náš server běží na všech verzích (1.7.x) – doporučujeme 1.7.x
 • Náš server je i pro warez hráče
 • Kliknete na tlačítko multiplayer.
 • Potom zvolíte „Add Server“ (Přidat server)
 • A napíšete IP: pvp.mine-world.cz
 • A kliknete na tlačítko „Done“ (Hotovo)
 • Poté se vám zobrazí náš server ve Vašem listu
 • Dvakrát kliknete na náš server v multiplayeru
 • Po prvním připojení musíte napsat :“/register“ + mezera + „Vaše heslo“ +  „Vaše heslo znovu“ (Příklad: /register 1234 1234).
 • Při dalším připojení napíšete: „/login“ + mezera + „heslo“

Pokud Vám minecraft spadne (crashne) při spuštění na verzi 1.7.x či náš server stačí se řídit těmito body:

 • Zapněte minecraft
 • Zvolte verzi 1.10. či 1.11
 • Spusťte
 • Jděte do nastavení (settings)
 • Video nastavení (video settings)
 • Render distance
 • Přesuňte posuvník max. na úroveň 15

Jedná se o chybu novějších verzích. V nových verzích se dá render distance dát až na max. 32 úroveň. U verze 1.7.x to je jen pouze 16. Proto to musíte v nových verzích změnit a pak stačí bez problémů hrát na verzi 1.7.x. Snad Vám to pomohlo.